Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3219504
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15858988.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3219504 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015173516 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41M 1/08  C09D 11/101  B41C 1/10  B41N 1/00  B41M 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015081538 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016076286 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toray Industries, Inc.; 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8666; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUSE, Yasunori; c/o Shiga Plant Toray Industries Inc. 1-1 Sonoyama 1-chome, Otsu-shi Shiga 520-8558; JP;
IIHARA, Akihiro; c/o Shiga Plant Toray Industries Inc. 1-1 Sonoyama 1-chome, Otsu-shi Shiga 520-8558; JP;
MURASE, Seiichiro; c/o Shiga Plant Toray Industries Inc. 1-1 Sonoyama 1-chome, Otsu-shi Shiga 520-8558; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3219504
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3219504
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3219504
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku