Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3216790
(11)  Číslo patentu  32695 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15857844.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3216790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201410617808 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 19/02  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2015/091527 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/070697 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUN, Piaoyang; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
WU, Guaili; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
ZHANG, Quanliang; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
CHEN, Yongjiang; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN;
SHEN, Lingjia; No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, Lianyungang Jiangsu 222047; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kryštalická forma bisulfátu inhibítora janusovej kinázy a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3216790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3216790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.10.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3216790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.11.2019 Typ Doručené
Opis 13.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 05.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3216790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku