Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3216451
(11)  Číslo patentu  39805 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15857116.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3216451 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014227039 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 47/02  A61K 47/10  A61K 47/18  A61K 31/5383  A61K 31/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/081121 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/072440 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.; 4-20, Ofuka-cho, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8552; JP;
Daiichi Sankyo Company, Limited; 3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENDO Yoko; c/o SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD.8916-16 Takayama-cho, Ikoma-shi Nara 630-0101; JP;
TAKAHASHI Kyohei; c/o SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD.8916-16 Takayama-cho, Ikoma-shi Nara 630-0101; JP;
UMEZAKI Shinya; c/o SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD.8916-16 Takayama-cho, Ikoma-shi Nara 630-0101; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Očná vodná kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2023 
   Maximálna platnosť do  05.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3216451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3216451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3216451
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 01.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu subjektu 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2022 Typ Odoslané
EP 3216451
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku