Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3213721
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15856064.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3213721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014219159 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/82  A61K 31/4709  A61L 31/00  A61L 31/10  A61L 31/14  A61L 31/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015079693 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016067994 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jimro Co., Ltd.; 351-1 Nishiyokote-machi, Takasaki-shi, Gunma 370-0021; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MANABE, Matsuya; c/o Jimro Co., Ltd. Nitto Building 1-5-1 Tomigaya Shibuya-ku, Tokyo 151-0063; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3213721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3213721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3213721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3213721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku