Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3210337
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15852905.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3210337 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462066995 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 16/9035  G06F 21/10  G06F 21/54  G06F 21/60  G06F 21/62  G06F 8/65  G06F 9/445  H04L 9/32  H04W 12/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IL2015051023 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016063276 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Technology Licensing, LLC; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELDAR, Yuval; 3 Gazit Street, 6082014 Shoham; IL;
OZ, Roee; 6 Khilat Brisk Street, 6970483 Tel Aviv; IL;
REZNITSKY, Slava; 1/14 Hazofim Street, 7583201Rishon LeZion; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3210337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3210337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3210337
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3210337
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku