Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3203840
(11)  Číslo patentu  35425 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15849396.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3203840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462060182 P, 201562114767 P, 201562153120 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2014, 11.02.2015, 27.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 41/06  A61K 31/18  C07D 403/12  C07D 413/14  C07D 213/73  C07D 231/20  C07D 401/04  C07D 235/24  C07D 403/10  C07D 239/34  C07D 407/12  C07D 209/18  C07D 209/49  C07D 213/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/054316 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/057572 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLER, Mark Thomas; 5075 La Jolla Blvd. 9, San Diego, CA 92109; US;
ANDERSON, Corey; 7565 Charmant Drive Unit 502, San Diego, CA 92122; US;
ARUMUGAM, Vijayalaksmi; 506 Camino De La Paz, San Marcos, CA 92078; US;
BEAR, Brian Richard; 7010 Sitio Corazon, Carlsbad, CA 92009; US;
BINCH, Hayley Marie; 1406 Flair Drive, Encinitas, CA 92024; US;
CLEMENS, Jeremy J.; 4394 Mistral Place, San Diego, CA 92130; US;
CLEVELAND, Thomas; 4431 Vision Drive, No. 7, San Diego, CA 92121; US;
CONROY, Erica; 220 East Dreshler Avenue, Columbus, OH 43206; US;
COON, Timothy Richard; 3022 Rancho Del Canon, Carlsbad, CA 92009; US;
FRIEMAN, Bryan A.; 3856 La Jolla Village Drive, La Jolla, CA 92037; US;
GROOTENHUIS, Peter Diederik Jan; 4801 Riding Ridge Road, San Diego, CA 92130; US;
GROSS, Raymond Stanley; 14122 Los Nietos Avenue, Poway, CA 92064; US;
HADIDA-RUAH, Sara Sabina; 2356 Torrey Pines, La Jolla, CA 92037; US;
KHATUYA, Haripada; 13624 Via Cima Bella, San Diego, CA 92129; US;
JOSHI, Pramod Virupax; 13023 Old West Avenue, San Diego, CA 92129; US;
KRENITSKY, Paul John; 11045 Alonda Court, San Diego, CA 92126; US;
LIN, Chun-Chieh; 15665 Caldas De Reyes, San Diego, CA 92128; US;
MARELIUS, Gulin Erdogan; 11482 Azucena Drive, San Diego, CA 92124; US;
MELILLO, Vito; 625 E 7th Avenue, Escondido, CA 92025; US;
MCCARTNEY, Jason; 1428 Kings Cross Drive, Cardiff by the Sea, CA 92007; US;
NICHOLLS, Georgia McGaughey; 77 Washington Street, Winchester, MA 01890; US;
PIERRE, Fabrice Jean Denis; 3244 Caminito Eastbluff, Apt. 40, La Jolla, CA 92037; US;
SILINA, Alina; 7160 Shore Line Drive, No. 4308, San Diego, CA 92122; US;
TERMIN, Andreas P.; 20801 Wandering Road, Encinitas, CA 92024; US;
UY, Johnny; 3935 Louisiana Street, San Diego, CA 92104; US;
ZHOU, Jinglan; 4466 Shorepointe Way, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Modulátory transmembránových regulátorov vodivosti cystickej fibrózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3203840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3203840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3203840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.10.2020 Typ Odoslané
EP 3203840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku