Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204521
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15849374.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204521 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462062571 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68  C12Q 1/6851  C12Q 1/6869   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015054981 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016057947 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cold Spring Harbor Laboratory; One Bungtown Road, Cold Spring Harbor, NY 11724; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIGLER, Michael; 52 Snake Hill Road, Cold Spring Harbor, NY 11724; US;
LEVY, Dan; 1762 Irene Street, Merrick, NY 11566; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3204521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204521
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204521
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3204521
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku