Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204159
(11)  Číslo patentu  36424 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15848481.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204159 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414512130 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 37/03  B01J 37/04  B01J 37/22  C08F 4/602  C08F 10/00  C08F 110/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/054432 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/057634 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W.R. Grace & CO. - CONN.; 7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UMEZAWA-VIZZINI, Kayo; 4326 Green Tree Court, Pasadena, TX 77505; US;
MARIN, Vladimir; 8803 Bexar Drive, Houston, TX 77064; US;
SPENCER, Michael; 13619 Shadow Falls Court, Houston, TX 77059; US;
O'REILLY, Neil J.; 813 Dawn Ridge Way, Seabrook, TX 77586; US;
HINTOLAY, Ahmed; 11830 Matagorda Lane, Sugarland, TX 77498; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Spôsob výroby zložiek sférického polymerizačného katalyzátora na použitie v olefínových polymerizáciách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.03.2021 6/2021 SC4A
 
EP 3204159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204159
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.01.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 30.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 30.01.2021 Typ Doručené
Výkresy 30.01.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2021 Typ Odoslané
EP 3204159
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku