Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3202757
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15847658.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3202757 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014198480 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 21/06  B01J 23/44  C07B 61/00  C07C 41/28  C07C 43/196   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015077452 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016052476 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.; 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OKAMOTO, Atsushi; c/o Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. Niigata Research Laboratory 182 Tayuhama Shinwari Kita-ku, Niigata-shi Niigata 950-3112; JP;
SATO, Hideyuki; c/o Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. Niigata Research Laboratory 182 Tayuhama Shinwari Kita-ku, Niigata-shi Niigata 950-3112; JP;
YOKOBORI, Umi; c/o Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. Niigata Research Laboratory 182 Tayuhama Shinwari Kita-ku, Niigata-shi Niigata 950-3112; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3202757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3202757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3202757
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3202757
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku