Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227656
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15839144.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227656 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20142095 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2015059252 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016088040 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pirelli Tyre S.p.A.; Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 201 26 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOFFA, Vincenzo; Via Amilcare Ponchielli, 20900 Monza; IT;
HELD, Alessandro; c/o Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 20126 Milano; IT;
MANCINI, Gianni; Via V. Lancia, 138/10/B, 10141 Torino; IT;
BERENGUER, Albert; c/o Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 20126 Milano; IT;
BALLARDINI, Valeriano; c/o Special Video S.S. Selice n. 42/c, 40026 Imola (Bologna); IT;
HUBER, Rainer; c/o Steinbichler Optotechnik GmbH Georg-Wiesbock-Ring 12, 83115 Neubeuern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3227656
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227656
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227656
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3227656
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku