Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3189135
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15838263.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3189135 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462046165 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/30  A61P 27/02  C12N 5/0793  C12N 5/0797   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21168050.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015048741 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016037159 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astellas Institute for Regenerative Medicine; 9 Technology Drive, Westborough, MA 01581; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG, Wei; 728 Brandon Ln SW, Rochester, MN 55902; US;
LU, Shi-Jiang; 22 Vega Drive, Shrewsbury, MA 01545; US;
LANZA, Robert P.; 35 South Meadow Road, Clinton, MA 01510; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21168050.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3189135
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3189135
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3189135
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3189135
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku