Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3212629
(11)  Číslo patentu  29823 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15837091.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3212629 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462073325 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/47  A61P 35/00  C07D 401/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/002438 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/067112 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genoscience Pharma SAS; 10, rue d'Iena, 13006 Marseille; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BASSISSI, Firas; 19, rue Pierre Laurent Appartement 104, 13006 Marseille; FR;
BERET, Antoine; 54, Chemin de Morgiou, 13009 Marseille; FR;
BRUN, Sonia; Résidence les Fleurs Appartement B201 115, rue Isaac Newton, 13100 Aix-en-Provence; FR;
COURCAMBECK, Jérôme; 50, Boulevard du Vaisseau Les Hauts de Mazargues D5, 13009 Marseille; FR;
DUBRAY, Clarisse; Le Belvédère Appartement B305 17, rue du Docteur Alfred Corlay, 44800 Saint-Herblain; FR;
NICOLAS, Gregory; 8, rue des Saules, 35510 Cesson Sevigne; FR;
HALFON, Philippe; 6, Allée du Château Parc Marveyre, 13008 Marseille; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Substituovaný 2,4 diaminochinolín ako nové protirakovinové činidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2022 
   Maximálna platnosť do  26.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3212629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.12.2018 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.09.2019 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2020 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212629
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 21.01.2019 Typ Doručené
1c Opis 21.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3212629
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku