Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3186233
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15836321.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3186233 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462043603 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 279/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/047407 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/033445 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHDI Foundation, Inc.; 350 7th Avenue, Suite 200, New York, NY 10001; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOMINGUEZ, Celia; 8606 Allenwood Road, Los Angeles, CA 90046; US;
WITYAK, John; 3377 Avenida Nieve, Carlsbad, CA 92009; US;
BARD, Jonathan; CHDI Foundation Inc. c/o CHDI Management, Inc. 350 Seventh Avenue Suite 200, New York, NY 10001; US;
KISELYOV, Alex; CHDI Foundation Inc. c/o CHDI Management, Inc. 350 Seventh Avenue Suite 200, New York, NY 10001; US;
BROWN, Christopher John; 9 Brook Street Sutton Courtenay, Abingdon Oxfordshire OX14 4AH; GB;
GALAN, Sebastien Rene Gabriel; 62 Coopers Lane, Abingdon Oxfordshire OX14 5GW; GB;
PRIME, Michael Edward; 49 Blain Place Royal Wootton Bassett, Swindon Wiltshire SN4 FF8; GB;
GILES, Paul Richard; 3 Binning Close Drayton, Abingdon Oxfordshire OX14 4LN; GB;
GADOULEAU, Elise Luciennen Paulette; 44 Green Close, Didcot Oxfordshire OX118TA; GB;
KRÜLLE, Thomas Martin; 12 Berry Close, Oxford Oxfordshire OX4 6NB; GB;
CLARK-FREW, Daniel; 1 Kelly House Letcombe Regis, Wantage Oxfordshire OX12 9JS; GB;
JOHNSON, Peter David; 59 Overmead, Abingdon Oxfordshire OX14 5ND; GB;
COE, Samuel; Kirklees Tommy Taylors Lane, Cheltenham GL50 4NP; GB;
HAYES, Sarah; 73 Penlon Place, Abingdon Oxfordshire OX14 3QN; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Sondy na zobrazovanie proteínu huntingtín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3186233
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186233
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2021 Typ Platba
EP 3186233
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku