Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3180600
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15831303.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3180600 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462037273 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01L 3/00  G01N 21/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015045235 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016025809 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Trustees of The University of Pennsylvania; 3160 Chestnut Street Suite 200, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ISSADORE, David; 2038 Wallace Street Apt. 1, Philadelphia, PA 19130; US;
WOLDEMARIAM, Melaku Muluneh; 414 N. 41st Street Apt. 1, Philadelphia, PA 19104; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3180600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3180600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku