Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3175515
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15827806.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3175515 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414449383 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/646  H01R 13/6466  H01R 13/6473  H01R 13/66  H01R 24/62  H01R 24/64  H05K 1/02  H05K 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015042638 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016019004 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CommScope, Inc. of North Carolina; 1100 Commscope Place, SE, Hickory, North Carolina 28601; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HASHIM, Amid I.; 3900 Sundew Court, Plano, Texas 75093; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3175515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3175515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3175515
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3175515
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku