Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3186855
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15825871.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3186855 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414472435 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 1/28  H01Q 13/24  H01Q 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21167348.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015034824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016053395 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raytheon Company; 870 Winter Street, Waltham, MA 02451-1449; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NG, Jackson; 131 E Davie St 101, Raleigh, NC 27601; US;
GILBERT, Charles, G.; 7439 E. Placita Luz de la Luna, Tucson, Arizona 85715; US;
PIZARRO, Sergio, A.; 661 S Willis Ray Avenue, Vail, Arizona 85641; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21167348.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3186855
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186855
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186855
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3186855
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku