Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3236939
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823134.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3236939 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14004394 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 38/48  A61K 47/26  A61Q 19/08  A61M 5/31  A61M 5/315   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19193112.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015002602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016102068 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merz Pharma GmbH & Co. KGaA; Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOGT, Markus; Bertha-Bagge-Strasse 64, 60438 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19193112.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3236939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3236939
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3236939
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3236939
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku