Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3229816
(11)  Číslo patentu  34203 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15823049.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3229816 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462090287 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/785  C08F 226/02  C08F 8/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/065041 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/094685 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tricida Inc.; 7000 Shoreline Court, Suite 201, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLAERNER, Gerrit; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
CONNOR, Eric F.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
GBUR, Randi K.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
KADE, Matthew J.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
KIERSTEAD, Paul H.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
BUYSSE, Jerry M.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
COPE, Michael J.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
BIYANI, Kalpesh N.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
NGUYEN, Son H.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US;
TABAKMAN, Scott M.; c/o TRICIDA, INC., 7000 Shoreline Court Suite 201, South San Francisco, California 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Polyméry viažuce protóny na perorálne podávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2023 
   Maximálna platnosť do  10.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 3229816
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3229816
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3229816
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2020 Typ Odoslané
EP 3229816
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku