Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3237418
(11)  Číslo patentu  30884 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15820637.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3237418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2014/094644, PCT/CN2015/095320 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2014, 23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 35/00  A61K 45/06  A61K 31/541  A61K 31/551  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/059843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/103155 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAN, Ho Man; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
GU, Xiang-Ju Justin; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
HUANG, Ying; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai (201203); CN;
LI, Ling; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
MI, Yuan; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
QI, Wei; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
SENDZIK, Martin; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
SUN, Yongfeng; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
WANG, Long; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
YU, Zhengtian; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
ZHANG, Hailong; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai (201203); CN;
ZHANG, Ji Yue (jeff); China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
ZHANG, Man; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai (201203); CN;
ZHANG, Qiong; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
ZHAO, Kehao; China Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd. 4218 Jinke Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai (201203); CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Triazolopyrimidínové zlúčeniny a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 08/2019 SC4A
 
EP 3237418
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3237418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.05.2019 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.04.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.04.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 30.04.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.04.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o vrátenie poplatku 10.07.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 10.07.2019 Typ Doručené
5 rozhodnutie o vrátení preplatku 19.07.2019 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 29.07.2019 Typ Interné listy
EP 3237418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku