Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3215683
(11)  Číslo patentu  30756 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15817579.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3215683 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  RM20140648 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03F 5/10  E03F 7/00  E03F 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2015/000270 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/071940 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nitti Sergio; Via Valle del Formale N°45, 00039 Zagarolo (RM); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nitti Sergio; Via Valle del Formale N°45, 00039 Zagarolo (RM); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Automatizovaný systém na vypúšťanie, čistenie a dezinfekciu zádržných nádrží prenosných toaliet pre odpadové vody používaných v rekreačných vozidlách, ako sú obytné dodávky, karavany, obytné automobily a lode 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 3215683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3215683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.04.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.03.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.11.2021 132,50 EUR 7
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 30.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3215683
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2019 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 10.11.2021 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3215683
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku