Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231269
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15817031.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231269 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462088730 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05K 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015064402 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016094357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johnson Controls Technology Company; 5757 North Green Bay Avenue, Milwaukee, WI 53209; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BORISOV, Konstantin; 140 S. Strathcona Drive, York, Pennsylvania 17403; US;
NIELSEN, Mark A.; 1664 Windy Hill Road, New Freedom, Pennsylvania 17349; US;
MARTINELLI, Jeffrey A.; 2 Anglesey Circle, Middletown, Pennsylvania 17057; US;
STAUFFER, Brian L.; 3081 Bitternut Boulevard, York, Pennsylvania 17404; US;
GLADFELTER, Seth K.; 50 Curtis Drive, Red Lion, PA 17356; US;
TODD, Michael S.; 15 Wildasin Drive, Jacobus, Pennsylvania 17407; US;
JADRIC, Ivan; 487 Linden Avenue, York, Pennsylvania 17404; US;
SCHREIBER, Jeb W.; 3649 Hess Road, Stewartstown, Pennsylvania 17363; US;
BECKLEY, Tim; 836 Gunnison Road, York, Pennsylvania 17404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3231269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231269
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231269
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3231269
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku