Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230217
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15816411.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230217 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14197794 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 3/02  C03B 5/12  C03B 5/235  F23C 1/04  F23C 3/00  F23C 6/04  F23L 7/00  F27B 1/20  F27B 15/00  F27B 15/10  F27D 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015079493 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016092100 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rockwool International A/S; Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HANSEN, Lars Elmekilde; Aastoften 19 Svogerslev, DK-4000 Roskilde; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3230217
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230217
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230217
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3230217
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku