Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3164394
(11)  Číslo patentu  34481 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15814723.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3164394 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462020539 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  A61K 45/06  A61K 31/4192  A61K 31/433  A61K 31/4439  A61K 31/444  A61K 31/454  A61K 31/497  A61K 31/501  C07D 403/14  C07D 417/06  C07D 417/14  C07D 493/08  C07D 403/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/039134 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/004404 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board of Regents, The University of Texas System; 210 West 7th Street, Austin, TX 78701; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DI FRANCESCO, Maria, Emilia; 2727 Carolina Way, Houston, TX 77005; US;
JONES, Philip; 2727 Carolina Way, Houston, TX 77005; US;
HEFFERNAN, Timothy; 6334 Windermere Park Lane, Sugar Land, TX 77479; US;
HAMILTON, Matthew; 8810 Tangier Turn, Missouri City, TX 77459; US;
KANG, Zhijun; 14402 West Bellfort Apt. 1134, Sugar Land, TX 77498; US;
SOTH, Michael, P.; 18 Thetford Street, Sugar Land, TX 77479; US;
BURKE, Jason, P.; 4301 Hazelton Street, Houston, TX 77054; US;
LE, Kang; 5103 Manzanilla View Lane, Sugar Land, TX 77479; US;
CARROLL, Christopher, Lawrence; 3720 W. Alabama Street Apt. 5312, Houston, TX 77027; US;
PALMER, Wylie; 4116 Sunset Boulevard, Houston, TX 77005; US;
LEWIS, Richard; 616 Memorial Heights Drive 12101, Houston, TX 77007; US;
MCAFOOS, Timothy; 2203 Saxon Drive, Houston, TX 77018; US;
CZAKO, Barbara; 3838 N. Braeswood Boulevard Apt. 412, Houston, TX 77025; US;
LIU, Gang; 4807 Whitby Circle, Sugar Land, TX 77479; US;
THEROFF, Jay; 2707 Driftwood Drive, Houston, TX 77578; US;
HERRERA, Zachary; 12608 Terrance Street, Houston, TX 77085; US;
YAU, Anne; 3400 Edole Street Apt. 1103, Houston, TX 77027; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  GLS1 inhibítory na liečenie chorôb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 3164394
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164394
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164394
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 13.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.07.2020 Typ Odoslané
EP 3164394
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.07.2020 Board of Regents, The University of Texas System Board of Regents, The University of Texas System
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku