Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3162402
(11)  Patent Number  36994 
(96)  European Application Number  15811100.5 
(96)  European Application Date  24.06.2015 
(97)  European Patent Number  3162402 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.03.2021 
(31)  Priority Number  2014130150 
(32)  Priority Date  25.06.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  JP 
(97)  European Application Publication Date  03.05.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  26.05.2021 
(51)  International Patent Classification  A61M 11/00  A61K 9/12  A61K 47/02  A61K 47/32  A61M 15/08  B05B 1/34  A61K 39/00  A61K 39/145  A61K 47/10  A61K 47/18  C12N 7/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/JP2015/068199 
(87)  International Publication Number  WO 2015/199130 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha; 14-25 Naniwa-cho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0022; JP 
(72)  Inventor(s)  KAMISHITA, Taizou; c/o TOKO YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 14-25 Naniwa-cho Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0022; JP;
MIYAZAKI, Takashi; c/o TOKO YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 14-25 Naniwa-cho Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0022; JP;
HOSHINO, Shinya; c/o YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD. 2-6 Ojima 3-chome Koto-ku, Tokyo 136-8531; JP 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Title  Nosná rozstrekovacia tryska použitá pre lekársku injekčnú striekačku 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.06.2023 
   Patent in Force maximum until  24.06.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3162402
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2021 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3162402
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2022 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3162402
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 28.04.2021 Type Delivered
Plná moc 28.04.2021 Type Delivered
Sprievodný list 28.04.2021 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Type Sent document
EP 3162402
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku