Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3234463
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15808168.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3234463 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014226060 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23D 14/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015079243 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016096598 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Robert Bosch GmbH; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUPTA, Harshit; Herman Colleniusstraat 72, 9718 KW Groningen; NL;
BEISHUIZEN, Nijso; Smidsweg 5, 7433 BM Schalkaar; NL;
FEBERWEE, Gerrit Jan; Bastianstraat 17, 7525 HL Deventer; NL;
LEERKES, Danny; Burgemeester van der Felzweg 94, 7391 HN Twello; NL;
KOELLMANN, Gordy; Kerkuil 14, 8121 JM Olst; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3234463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3234463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3234463
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3234463
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku