Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3250738
(11)  Číslo patentu  34691 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15805226.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3250738 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514608289 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04B 21/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078969 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/119960 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Milliken & Company; 920 Milliken Road, Spartanburg, SC 29303; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CINGET, Dominique; 5 Rue de la Montagne, 80360 Combles; FR;
VAGINAY, Herve; 42 Fbg de Peronne, 62450 Bapaume; FR;
PRADEL, Frederic; 1Bis Rue du Riez, 80740 Epehy; FR;
DELLIEUX, Francois; 17 Rue Chantrelle, 02100 Saint Quentin; FR;
NOEL, Jerome; 3 Impasse de la Pecherie, 02490 Vermand; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Úplet na použitie v strešných membránach 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3250738
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250738
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250738
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 3250738
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku