Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3227147
(11)  Číslo patentu  33226 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15804108.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3227147 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014017639 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 16/027  B60R 25/02  B60R 25/0215   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078163 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/087420 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marquardt GmbH; Schloßstrasse 16, 78604 Rietheim-Weilheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAPLAN, Ali; Lindenstr. 50, 88512 Mengen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Blokovacie zariadenie pre vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2023 
   Maximálna platnosť do  01.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3227147
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227147
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.01.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.11.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.12.2021 13,25 EUR 7
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 02.12.2021 119,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3227147
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2020 Typ Odoslané
EP 3227147
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku