Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221306
(11)  Číslo patentu  33447 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15801650.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462082231 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 413/14  C07D 403/14  C07D 417/14  A61K 31/4545  A61K 31/506  A61K 31/5377  A61K 31/541  A61K 31/55  A61P 19/02  A61P 13/02  A61P 43/00  C07D 451/14  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/061463 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/081679 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JORAND-LEBRUN, Catherine; 175 Brooks Avenue Apt. 1, Arlington, Massachusetts 02474; US;
JONES, Reinaldo; 31 Highland Avenue, Lowell, Massachusetts 01851; US;
WON, Annie Cho; 36 7th Street, Medford, MA 02155; US;
NGUYEN, Ngan; 1315 Massachusetts Avenue Apt. 5, Arlington, Massachusetts 02476; US;
JOHNSON, Theresa L.; 63 Ocean Avenue, Salem, Massachusetts 01970; US;
DESELM, Lizbeth Celeste; 33A South High Street, Melrose, Massachusetts 02176; US;
PANDA, Kausik; 53 Flat 207, IInd Floor PRIDE HOMES, 16th Cross Neeladri Road Doddathoguru E-City Phs-1, E-City PO, Bangalore Karnataka 560100; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Heteroarylové zlúčeniny ako inhibítory IRAK a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
EP 3221306
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 30.01.2020 Typ Doručené
1b Opis 30.01.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2020 Typ Odoslané
EP 3221306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku