Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3212166
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15798206.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3212166 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2014/073246 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/36  C08L 5/00  C08L 5/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/058300 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/067210 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LABORATOIRE MEDIDOM S.A.; Enetriederstrasse 44, 6060 Sarnen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSY, Leila Yolanda; Rue de derrière 32, CH-1276 Gingins; CH;
DI NAPOLI, Alessandro; Chemin du Vent-Debout 18/24, CH-1245 Collonge-Bellerive; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(54)  Názov  Tepelne sterilizovaná formulácia obsahujúca chitozán a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3212166
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212166
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.03.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2021 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
EP 3212166
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku