Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3206694
(11)  Číslo patentu  35281 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15797421.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3206694 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20141794 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 19/02  A61K 31/663   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/057929 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/059594 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abiogen Pharma SpA; Via Meucci 36, 56121 Ospedaletto (PISA); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MASSIMO, Varenna; c/o Abiogen Pharma Spa Via Meucci 36, I-56121 Ospedaletto (PISA); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Použitie kyseliny neridrónovej alebo jej soli na liečbu osteoartrózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2023 
   Maximálna platnosť do  15.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3206694
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3206694
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3206694
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2020 Typ Odoslané
EP 3206694
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku