Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3220987
(11)  Číslo patentu  33349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15797077.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3220987 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462080656 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 15/06  A24F 47/00  A24F 40/00  A24F 40/05  A24F 40/10  A24F 40/20  A24F 40/30  A24F 40/40  A24F 40/50  A24F 40/60  A24F 40/65  A24F 40/70  A24F 40/80  A24F 40/85  A24F 40/90  A24F 42/00  A24F 42/10  A24F 42/20  A24F 42/60  A24F 42/80  A24F 42/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/076883 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/079155 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  McNeil AB; P.O.Box 941, 251 09 Helsingborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTHORPE, Christopher; 31 Ilton Road, Penylan Cardiff CF23 5DU; GB;
BINDER, Ian James; 13 Draycot Cerne, Chippenham Wiltshire SN15 5LD; GB;
MCLEOD, David Andrew; 23 Southey Street St Werburghs, Bristol BS2 9RE; GB;
KELEPOURIS, Lee; Irisgatan 6, S-25374 Helsingborg; SE;
MUHAMMED, Salih Muhsin; Allégatan 10 B, S-26574 Hyllinge; SE;
NORDSTRÖM, Johan; Fägelsängsgatan 2B, S-25220 Helsingborg; SE;
PAUNESCU, Alexandru; 44 Studer Road, Clinton, New Jersey 08809; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Elektronický systém dodávky nikotínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3220987
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.10.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3220987
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.07.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.07.2019 Typ Doručené
2b Opis 23.07.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.09.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 19.11.2019 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2020 Typ Odoslané
EP 3220987
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku