Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230364
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15794768.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230364 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462090646 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 23/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015059127 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016093987 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dow Global Technologies LLC; 2040 Dow Center, Midland, MI 48674; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WHITED, Stephanie M.; 437 MacCorkle Avenue SW, South Charleston, WV 25303; US;
KAPUR, Mridula; 230 Abner Jackson Parkway HHD Building, 4B104, Lake Jackson, Texas 77566; US;
LIN, Yijian; 230 Abner Jackson Parkway, Lake Jackson, Texas 77566; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3230364
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230364
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230364
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3230364
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku