Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3218493
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15793772.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3218493 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14192882 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01H 5/00  C07K 14/415  C12N 15/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015076008 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016075059 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schmülling Thomas; Preussenallee 30, 140 52 Berlin; DE;
Niemann, Michael; Mansteinstr. 15, 10783 Berlin; DE;
Tomàs, Werner; Monumentenstr. 35, 10829 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmülling, Thomas; Preußenallee 30, 14052 Berlin; DE;
Niemann, Michael; Mansteinstr. 15, 10783 Berlin; DE;
Tomàs, Werner; Monumentenstr. 35, 10829 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3218493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3218493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3218493
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3218493
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku