Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3212095
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15791460.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3212095 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3110DE2014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/16  A61B 90/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19214009.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015057938 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016069830 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stryker Far East, Inc.; 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MISTRY, Viren P.; T16/1402 Avenue 71 Section 71 Sohan Road, Gurgaon Haryana 122002; IN;
CARUSILLO, Steven; 8301 North 26th Street, Kalamazoo, MI 49004; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19214009.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3212095
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212095
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212095
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3212095
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku