Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209302
(11)  Číslo patentu  31790 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15791424.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209302 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462066771 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/661  A61K 31/6615  A61P 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/056686 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/065019 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, Illinois 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARDINAL-DAVID, Benoit; 4814 North Clark Street Apt 510, Chicago, Illinois 60640; US;
CHAN, Vincent S.; 734 Hinman Ave 1, Evanston, Illinois 60202; US;
DEMPAH, Kassibla E.; 811 W Eastwood Avenue Apt 405, Chicago, Illinois 60640; US;
ENRIGHT, Brian P.; 5075 Bennington Drive, Gurnee, Illinois 60031; US;
HENRY, Rodger F.; 33067 Tomahawk Ct., Wildwood, Illinois 60030; US;
HO, Raimundo; 998 Church St Unit 211, Glenview, Illinois 60025; US;
HUANG, Ye; 33873 North Summerfields Drive, Gurnee, Illinois 60031; US;
HUTERS, Alexander D.; 2322 Palmer St. Apt. 2, Chicago, Illinois 60647; US;
KLIX, Russell C.; 841 Westbourne Lane, Buffalo Grove, Illinois 60089; US;
KRABBE, Scott W.; 2013 Old Elm Road, Lindenhurst, Illinois 60046; US;
KYM, Philip R.; 1002 Gracewood Drive, Libertyville, Illinois 60048; US;
LAO, Yanbin; 29578 North Birch Avenue, Lake Bluff, Illinois 60044; US;
LOU, Xiaochun; 8094 RFD Breckenridge Drive, Long Grove, Illinois 60047; US;
MACKEY, Sean E.; 744 Walton Lane, Grayslake, Illinois 60030; US;
MATULENKO, Mark A.; 1875 Countryside Drive, Libertyville, Illinois 60048; US;
MAYER, Peter T.; 1117 Avalon Lane, Libertyville, Illinois 60048; US;
MILLER, Christopher P.; 1685 Millburne Road, Lake Forest, Illinois 60045; US;
STAMBULI, James; 533 Lasalle Lane, Buffalo Grove, Illinois 60089; US;
VOIGHT, Eric A.; 10615 48TH Avenue, Pleasant Prairie, Wisconsin 53158; US;
WANG, Zhi; 1848 S. Waxwing Lane, Libertyville, Illinois 60048; US;
ZHANG, Geoff G.; 1372 Maidstone Drive, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
STELLA, Valentino J.; 1135 West Campus Road, Lawrence, Kansas 66044; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Proliečivá karbidopa a L-dopa a ich použitie na liečenie parkinsonovej choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2023 
   Maximálna platnosť do  21.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3209302
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209302
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.09.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.10.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209302
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2019 Typ Doručené
Opis 16.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2019 Typ Odoslané
EP 3209302
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku