Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3212637
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15790229.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3212637 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201419433 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4196  A61K 31/422  A61K 31/4412  A61P 25/12  C07D 401/14  C07D 403/12  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 409/14  C07D 413/14  C07D 417/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2015053272 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016067043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Indivior UK Limited; The Chapleo Building Henry Boot Way, Priory Park Hull HU4 7DY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CREMONESI, Susanna; Aptuit (Verona) Srl Via Alessandro Fleming 4, 37135 Verona; IT;
MICHELI, Fabrizio; Aptuit (Verona) Srl Via Alessandro Fleming 4, 37135 Verona; IT;
SEMERARO, Teresa; Aptuit (Verona) Srl Via Alessandro Fleming 4, 37135 Verona; IT;
TARSI, Luca; Aptuit (Verona) Srl Via Alessandro Fleming 4, 37135 Verona; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3212637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3212637
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3212637
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku