Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140963
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15789317.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140963 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414269903 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 19/418  H04L 29/06  H04L 29/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015026058 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015171281 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Honeywell International Inc.; Patent Services M/S AB/2B P.O. Box 377 115 Tabor Road, M/S 4D3, Morris Plains NJ 07950; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STRILICH, James A.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
MCLAUGHLIN, Paul F.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
MASSEY, W. Russell; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
STEINMAN, Jethro F.; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US;
KRISHNAMURTHY, Ananthapadmanabha; Honeywell International Inc. Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245, Morristown, New Jersey 07962-2245; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3140963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140963
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140963
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3140963
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku