Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3138123
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15786568.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3138123 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462002384 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 21/48  H01L 21/67  H01L 21/677  H01L 21/683  H01L 23/532  H05K 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21167787.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015027835 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015168036 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kateeva, Inc.; 7015 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KO, Alexander Sou-Kang; Suite A 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, California 94025; US;
MAUCK, Justin; 7015 Gateway Boulevard, Newark California 94560; US;
VRONSKY, Eliyahu; 7015 Gateway Boulevard, Newark California 94560; US;
MADIGAN, Conor F.; 7015 Gateway Boulevard, Newark California 94560; US;
RABINOVICH, Eugene; Suite A 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, California 94025; US;
HARJEE, Nahid; Suite A 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, California 94025; US;
BUCHNER, Christopher; Suite A 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, California 94025; US;
LEWIS, Gregory; Suite A 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, California 94025; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21167787.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3138123
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3138123
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3138123
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3138123
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku