Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3135412
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15783674.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3135412 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015085625 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22F 5/00  B23B 27/14  B23C 5/16  C22C 26/00  C22C 29/04  C22C 29/08  C23C 16/30  C23C 16/34  C23C 16/36  C23C 16/40  C23C 16/455  C23C 28/04  C23C 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015062333 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015163391 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Materials Corporation; 2-3, Marunouchi 3-chome,, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TATSUOKA Sho; c/o MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION Central Research Institute 1002-14 Mukohyama, Naka-shi Ibaraki 311-0102; JP;
YAMAGUCHI Kenji; c/o MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION Central Research Institute 1002-14 Mukohyama, Naka-shi Ibaraki 311-0102; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3135412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135412
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3135412
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku