Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3191634
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15781586.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3191634 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20141568, UB20152134 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2014, 13.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04B 1/10  D04B 1/26  D04B 1/18  D04B 1/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/070642 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/038105 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Calzificio Pinelli S.r.l.; Via Germania 11, 460 42 Castel Goffredo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PINELLI Enzo; Via Germania 13, I-46042 Castel Goffredo; IT;
PINELLI Michele; Via Degli Alpini 150, I-46042 Castel Goffredo; IT;
PINELLI Luca; Via Mazzini 70, I-25015 Desenzano Del Garda; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby rúrkovitých výrobkov opatrených pridržiavacou oblasťou pomocou kruhových pletacích strojov na pletený tovar a rúrkovitý výrobok získaný týmto spôsobom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3191634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3191634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3191634
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3191634
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku