Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3132345
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15779805.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3132345 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414256359 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 15/16  G06F 9/445  H04W 4/00  H04W 4/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015026323 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015161168 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gadget Software, Inc.; 58 Park Place, Floor 2, Newark, NJ 07102; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHIUSSI, Fabio; 300 Ocean Avenue North, Long Branch, New Jersey 07740; US;
HEDGE, Parameshwar; 16 Strawberry Lane, Westford, Massachusetts 01886; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3132345
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132345
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132345
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3132345
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku