Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3329202
(11)  Číslo patentu  40801 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15774854.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3329202 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202015005300 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 19/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/001848 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/016570 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klingenburg GmbH; Brüsseler Straße 77, 45968 Gladbeck; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLINGENBURG Kai; Friedrich-Küpper-Weg 99, 452 39 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Rotačný výmenník tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.09.2023 
   Maximálna platnosť do  16.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3329202
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 29.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3329202
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.10.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3329202
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 14.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3329202
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2022 Klingenburg GmbH Klingenburg GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku