Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3126922
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15774004.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3126922 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014901200 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 11/02  G05D 7/06  H01H 47/22  H02J 7/00  H02P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  AU2015050152 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015149134 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bookleaf Pty Ltd; 47 Walters Drive, Osborne Park, Western Australia 6017; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EDWARDS, Walter John; 14 Kildare Road, Floreat, Western Australia 6014; AU;
WOOD, Michael Barrington; 57 Clotilde Street, Mt Lawley, Western Australia 6050; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3126922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126922
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3126922
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku