Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129958
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15773509.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129958 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461975774 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/01  G06T 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21167531.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015024303 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015154004 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sony Interactive Entertainment LLC; 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CERNY, Mark Evan; c/o Sony Computer Entertainment America LLC 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California 94404; US;
SCANLIN, Jason; c/o Sony Computer Entertainment America LLC 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21167531.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3129958
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129958
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129958
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3129958
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku