Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3126038
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15773002.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3126038 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461974280 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 53/14  B01D 53/32  B01D 61/24  B01D 61/42  B01D 61/46  B01D 61/54  C02F 1/44  C02F 1/461  C02F 1/469  C02F 103/08  C02F 103/18  C25B 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CA2015050273 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015149185 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mangrove Water Technologies Ltd.; 216 - 3800 Wesbrook Mall, Vancouver, BC V6S 2L9; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILKINSON, David; 1391 Coleman Street, North Vancouver, British Columbia V7K 1W4; CA;
BONAKDARPOUR, Arman; 1295 Richards Street Apt. 1708, Vancouver, British Columbia V6B 1B7; CA;
LAM, Alfred; 1978 Vine Street Unit 309, Vancouver, British Columbia V6K 4S1; CA;
DARA, Mohammad Saad; 1923 Chesterfield Avenue, North Vancouver, British Columbia V7M 2P4; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3126038
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126038
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126038
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3126038
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku