Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3116189
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15772674.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3116189 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201410129900 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/24  H04L 12/721  H04L 29/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  20204346.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2015074502 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015149624 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG, Shibi; Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129; CN;
TIAN, Yong; Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129; CN;
DUNBAR, Linda; Huawei Administration Building Bantian Longgang District, Shenzhen Guangdong 518129; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  20204346.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3116189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3116189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3116189
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3116189
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku