Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3185782
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15771673.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3185782 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1458143 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 10/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2015052292 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016030642 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biomérieux; Via Golgi 46, 69280 Marcy-L'Etoile; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSTAING, Hervé; 6 cité du Pruney 2, F-38420 Le Versoud; FR;
DUPONT-FILLIARD, Agnès; Villard Château, F-38190 Les Adrets; FR;
GICQUEL, Sandrine; 14 avenue Jean Perrot, F-38100 Grenoble; FR;
VACHON, Carole; 11 lotissement la Grande Forêt, F-38960 St Etienne de Crossey; FR;
BROYER, Patrick; Le Demay 44 chemin de la Martelière, F-38500 Saint Cassien; FR;
BLAZE, Jérôme; 79 Impasse de Meyarie, 38660 La Terrasse; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3185782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3185782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3185782
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3185782
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku