Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3123352
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15769614.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3123352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150029716 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2015003063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015147599 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAJA, Barath Raj Kandur; 2870 ORION Building Bagmane Constellation Business Park Outer Ring Road Doddanakundi Circle Marathahalli Post, Bangalore Karnataka 560037; IN;
ANANDA, Adarsha; 2870 ORION Building Bagmane Constellation Business Park Outer Ring Road Doddanakundi Circle Marathahalli Post, Bangalore Karnataka 560037; IN;
VENKATA, Phani Avadooth Rekapalli Veera; 2870 ORION Building Bagmane Constellation Business Park Outer Ring Road Doddanakundi Circle Marathahalli Post, Bangalore Karnataka 560037; IN;
DIXIT, Raju Suresh; 2870 ORION Building Bagmane Constellation Business Park Outer Ring Road Doddanakundi Circle Marathahalli Post, Bangalore Karnataka 560037; IN;
KULKARNI, Raghavendra; 2870 ORION Building Bagmane Constellation Business Park Outer Ring Road Doddanakundi Circle Marathahalli Post, Bangalore Karnataka 560037; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3123352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3123352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3123352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3123352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku