Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3180314
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15767345.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3180314 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/NL2014/050556 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 215/42  C07D 401/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2015/050555 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/024858 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NewAmsterdam Pharma B.V.; Gooimeer 2-35, 1411 DC Naarden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORD John; Minervum 7061, 4817 ZK Breda; NL;
SEERDEN Johannes Paulus Gerardus; Minervum 7061, 4817 ZK Breda; NL;
LEDRU Amandine; Minervum 7061, 4817 ZK Breda; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3180314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.08.2022 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180314
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
EP 3180314
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku