Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3119885
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15765900.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3119885 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461954437 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 39/00  A61P 17/06  A61P 27/02  A61P 29/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61P 37/06  A61P 43/00  C07K 16/24  C07K 16/28  C12N 15/62  C12N 9/12  C12N 9/62  C12N 9/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015058645 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015141862 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation; 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEWMAN, Roland; c/o Tanabe Research Laboratories U.S.A., Inc. 4540, Towne Centre Court, San Diego, CA 92191; US;
GRANGER, Steve; 902 Birchview Dr., Encinitas, CA 92024; US;
LYMAN, Michael; 8650 New Salem St., Unit 32, San Diego, CA 92126; US;
GRABULOVSKI, Dragan; Riedhofstrasse 57, 8049 Zürich; CH;
WOODS, Richard; c/o Covagen AG Wagistrasse 25, 8952 Schlieren; CH;
SILACCI, Michela; c/o Covagen AG Wagistrasse 25, 8952 Schlieren; CH;
ZHA, Wenjuan; Regensbergstrasse 130, 8050 Zürich; CH;
ATTINGER-TOLLER, Isabella; 3575 West 1st Ave., Vancouver, British Columbia V6R 1G9; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3119885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119885
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3119885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku